حسام ساکی

علم داده

مشغول پژوهش در آزمایشگاه "کاوش" دانشگاه تهران و کار بر روی پایان نامه با موضوع «پیش بینی بازارهای مالی بر اساس مدل های یادگیری ماشین و شبکه های عصبی». ارائه ایده های جدید برای بهبود فرمول های مورد استفاده در آمار و احتمال و یادگیری ماشین. توانمند در پیاده سازی الگوریتم های یادگیری ماشین و شبکه های عصبی عمیق بدون استفاده از پکیج های حاضر زبان پایتون.

سوابق تحصیلی

کارشناس علوم کامپیوتر

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش سیستم های چندرسانه ای (علم داده با رویکرد جدید دانشگاه تهران)

موسسه/دانشگاه: دانشگاه تهران

مهارت‌ها

python : Pandas , Numpy , Pyrogram

100%

Image Processing

80%

Digital Signal Processing

80%

Pytorch

80%

Tensorflow

80%

Machine Learning:Sklearn , Keras

80%

Linear Algebra , Statistics

80%

Natural Language Processing

80%

Data Comperssion

80%

Deep Learning : Neural Networks

80%

Data Analysis

80%

Optimization

80%

R Language

60%

c++\c Programming

60%

Stock Prediction

60%

Stock Prediction with Machine Learning

60%

Stock Prediction with Deep Learning

60%

Collaborative Filterning

60%

News Classification Text Mininig

60%

سوابق شغلی

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

60%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

80%

پروژه‌ها

دوره‌ها و گواهینامه‌ها

دوره آمار برای علم داده (در حال گذراندن)

موسسه: توسعه آزاد

دوره علم داده

موسسه: توسعه آزاد

افتخارات